Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

7 Cruciale onderdelen van een Digital Workplace

Gartner’s Recipe for Succes

Het succes van de Digital Workplace hangt af van het gebruik ervan door de medewerkers van jouw organisatie. In een blog van Gartner worden de 7 cruciale onderdelen benoemd die zorgen voor een effectieve Digital Workplace. Betrokken medewerkers spelen hierin een cruciale rol, want zij zijn meer bereid van functie en verantwoordelijkheid te veranderen. Daarnaast adopteren betrokken medewerkers ook sneller nieuwe technologieën.

De 7 cruciale onderdelen voor een effectieve Digital Workplace

  1. Begrijp de behoeften van jouw medewerkers.
  2. Benoem een belangrijke noodzaak die de verandering op gang brengt.
  3. Werk samen met andere afdelingen, ook buiten IT.
  4. Lever de beste oplossing.
  5. Vergroot de betrokkenheid en sta stil bij successen.
  6. Communiceer duidelijk de visie van de Digital Workplace.
  7. Zorg voor vernieuwing, zodat medewerkers terugkomen.

Deze onderdelen heeft Gartner samengevat in onderstaande infographic:

Gartner _7_onderdelen _digital _workplace