Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

6 stappenplan naar verandering in het werkproces

Een nieuw werkproces communiceren en borgen in 6 stappen

Welke stappen zijn van belang voor het laten slagen van een verandertraject en het borgen van een nieuw werkproces in de organisatie? Deze whitepaper beschrijft de 6 belangrijkste stappen die genomen moeten worden tijdens dit verandertraject.

Communicatiemiddelen zijn noodzakelijk voor de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie in contact staat met de buitenwereld. Communicatiemiddelen kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en de visie van de organisatie. Maar met alleen goede communicatiemiddelen en ICT kom je er niet. Uiteindelijk hangt alles af van de bereidheid van de gebruikers die het op een goede manier moeten gebruiken en op de voorgenomen wijze samenwerken. De bereidheid van de gebruiker wordt groter naarmate ze tijdig en op verschillende manieren worden betrokken bij de veranderingen in het werkproces.

Het is belangrijk dat medewerkers ook echt achter de verandering staan. Deze veranderbereidheid kan worden beïnvloed door middel van 3 componenten:

  1. De cognitieve component: het rationele gedeelte van het menselijk afhandelen
  2. De affectieve component: die bepaald wordt door het gevoel ten opzichte van het nieuwe gedrag
  3. De conatieve component: de gedragsintentie, die bepaald wordt door wat de leider en de rest van de groep doet

In het 6 stappenplan komen de 3 bovenstaande componenten verder naar voren. De 6 stappen van het stappenplan zijn:

  1. Identificeren attitude gebruiker
  2. Het ontwerpen van het communicatieconcept en beleid
  3. Het bepalen en uiten van een sterke boodschap
  4. De medewerker vertrouwd maken met het nieuwe werkproces
  5. Attitude opnieuw meten
  6. De verandering borgen en evalueren

Download de whitepaper
Meer te weten komen over de 3 bovenstaande componenten en de 6 stappen van het stappenplan? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download