Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

5 Trends in Business Intelligence en Analytics in 2021

Er is haast geen veld te bedenken dat zich sneller ontwikkelt dan BI en analytics. Door nieuwe technologieën worden alle mogelijkheden met data sneller, groter en diepgaander. Intussen heeft iedereen toegang tot de cloud, iets wat vijf jaar geleden nog lang niet zo vanzelfsprekend leek. We zijn op het punt aanbeland dat veel bedrijven zich niet meer afvragen óf ze iets met BI moeten doen, maar wat. Hoe ziet 2021 er uit op dit gebied?

 

Datavisualisatie

Vrij letterlijk genomen is deze trend bepalend voor het aanzicht van 2021. Het gebruiksgemak van BI-tools voor medewerkers is een steeds belangrijkere pijler voor het succes van een business intelligence-oplossing. Gevisualiseerde informatie wordt makkelijker verwerkt door het menselijk brein, dus voor efficiënt en doelgericht werkende tools is goede visualisatie onmisbaar. Niet alleen datavisualisatie speelt bij BI-oplossingen een rol, maar ook datadiscovery: hoeveel tijd kost het om tot relevante inzichten te komen? Hoe veelzijdig is de informatie die geboden wordt? Datavisualisatie en discovery is een gebied dat volop in ontwikkeling is en waar we nog veel van terug gaan zien het komende jaar.

 

Machinevertaling

Met behulp van big data en analytics wordt het steeds makkelijker om goede basisvertalingen te maken door machinevertaling. Deep learning heeft er al in enkele onderzoeken voor gezorgd dat mensen met moeite nog konden onderscheiden welke tekst door een mens of door een machine vertaald werd. Het behouden van de beoogde boodschap lukt steeds beter binnen machinevertalingen, maar voor een vloeiend lezende tekst is human translation bij een vertaalbureau nog altijd de oplossing. Ongetwijfeld zullen 2021 ook weer nieuwe stappen op het gebied van machine learning en tekstbegrip gezet worden.

 

Predictive analytics

Predictive analytics is een van de meest besproken onderdelen van BI op dit moment. Het komt voort uit data mining, waarbij getracht wordt uit big data informatie te halen om voorspellingen mee te doen. Dit wordt ingezet om risico’s en kansen voor een bedrijf in te schatten, maar ook om de klanten, producten en partners beter te begrijpen. Predictive analytics worden steeds waardevoller,omdat de risico’s en foutenmarges kleiner worden naarmate dit veld verder ontwikkeld wordt. Nu is predictive analytics nog iets dat voornamelijk ingezet wordt door grote bedrijven, maar het zal niet lang duren voordat predictive analytics beschikbaar wordt voor iedereen. In 2021 zullen we de eerste stappen richting self-service predictive analytics en het nog wat verder weg liggende prescriptive analytics gaan zien.

 

Prescriptive analytics

Prescriptive analytics is data-analyse waarbij gekeken wordt naar wat voor beslissingen in de toekomst gemaakt zullen moeten worden om een bepaald doel te bereiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van machine learning, simulaties, recommendation engines en complex event processing. Prescriptive analytics helpt met het optimaliseren van processen en analyseren wat de verwachtingen en wensen in de toekomst zullen zijn. Een beetje zoals het voorspellen van de BI-trends in 2021.

 

Kunstmatige intelligentie

Aan de basis van bovenstaande trends liggen kunstmatige intelligentie en machine learning, die ons helpen op een geheel andere manier naar onze data te kijken en ongekende hoeveelheden informatie in één keer te verwerken. In plaats van dat bedrijven terugkijken naar wat er gebeurd is, kunnen ze nu voorspellingen maken op basis van die geschiedenis en er beter van worden. Steeds meer van dit soort voorspellingen en analyses kunnen automatisch gegenereerd worden, terwijl hier eerst een data scientist voor nodig was. In 2021 zullen we steeds meer gaan zien dat dit soort inzichten op voor de gebruiker simpele wijze aangeboden worden door middel van een tool, zonder dat hier veel IT-kennis voor nodig is. Door de ontwikkelingen van KI is het ook nog eens zo dat we waarschijnlijk binnen afzienbare tijd in ‘gewone taal’ deze tool zullen kunnen praten en de informatie zo voorgeschoteld krijgen, zonder dat we met een programma of dashboard hoeven leren werken.