Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

4 valkuilen van data governance die je moet weten

Data Governance omvat onder meer het beleid dat bepaalt hoe een organisatie haar data beheert en welke rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld  met betrekking tot databeheer. Mits data goed beheerd is kan dit een blijvend concurrentievoordeel opleveren. Toch zien we heel veel ‘dataverwaarlozing’.

Er worden vaak wel requirements voor data gedefinieerd, maar er wordt weinig tot geen energie gestoken in het onderhouden en bewaken van de kwaliteit van de data. Dit leidt tot afname van de waarde van data in de loop van tijd. 

Een aantal valkuilen data data governance:

1. De nadruk leggen op IT

Ondanks dat het erg belangrijk is om de data goed te beveiligen tegen lekken, verlies of externe aanvallen let de IT niet op de inhoud. Er wordt niet gekeken naar wat de data inhoudt of betekent. Door enkel de IT afdeling te betrekken in het implementatieproces van data governance kan je niet het optimale uit het programma halen. Iedere discipline die te maken heeft met data binnen de organisatie moet idealiter betrokken worden in dit proces.

2. Het als een project beschouwen

Wanneer je data governance als een project gaat zien ga je uit van een begin en einde. Na de oplevering van het project wordt het als afgerond gemarkeerd en wordt er niet meer naar omgekeken. Echter gaan zaken zoals definiëring, opschoning en handhaving pas na de oplevering van het programma van start. Echter als dit niet gedaan wordt streeft het programma zijn doel voorbij. 

3. Niet genoeg begeleiding bieden

Een verandertraject is binnen veel bedrijven moeilijk. Medewerkers moeten jarenlange gewoontes plots loslaten en nieuwe gewoontes aanleren. Dit leidt bij veel medewekers tot onbegrip, onwelwillendheid en verwarring. Door de medewerkers hier goed bij te ondersteunen kan dit traject  zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Ervan uitgaan dat het op zijn pootjes terechtkomt blijkt in de praktijk vaak niet te werken.

4. Geen eigenaarschap hebben

Wanneer het data governance programma niet over een verantwoordelijke beschikt worden in de loop van tijd processen veranderd en afspraken niet nageleefd. Hierdoor ontstaat er veel inconsistentie waardoor de waarde van de data daalt. Ook kunnen medewerkers nergen heen met hun vragen, waardoor het programma compleet in de soep loopt.

 

Training Data Governance

Wil je ook meer grip op je data? Ben je veel tijd kwijt aan het opschonen van data? Zijn er in jouw organisatie veel discussies over de betekenis van woorden? Worden de cijfers in uw rapportages vaak ter discussie gesteld? Weet je niet welke van de drie databases nou de echte klantgegevens bevat? Dan kan een data governance programma een uitweg bieden. Tijdens de training data governance krijg je alle handvatten om dit succesvol te implementeren. Meld je snel aan