Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

4 praktische voordelen die je behaalt met een securityscan

Wij krijgen regelmatig aanvragen voor een securityscan, ook wel bekend als vulnerabilityscan. Veel organisaties die hun eigen IT-omgeving beheren, zijn zich wel bewust dat er kwetsbaarheden zijn maar hebben geen idee waar die ‘gaten’ dan zitten. Het komt ook vaak voor dat een organisatie gewoon niet weet waar te beginnen. In dit soort situaties kan een professionele securityscan uitkomst bieden. Hier volgen vier voordelen die zo’n scan jouw organisatie oplevert.

1. Problemen én prioriteiten duidelijk in beeld

Een securityscan resulteert in een goed geordende lijst van technische kwetsbaarheden in je IT-infrastructuur. Zo weet je direct in hoeverre jouw omgeving security-technisch op orde is. Aan het overzicht van kwetsbaarheden wordt ook een priorisering gekoppeld. Je ziet heel duidelijk waar de echte bedreigingen zitten en welke kwetsbaarheden misschien wat minder urgent zijn. Zo weet je direct in welke volgorde je de geconstateerde problemen moet gaan oplossen.

2. Vergeten bedreigingen komen aan het licht

Kwetsbaarheden die door een securityscan worden geïdentificeerd, kunnen heel voor de hand liggend zijn. Denk aan end-of-life software of software die niet goed gepatcht is. Maar het komt bijvoorbeeld ook voor dat een appliance die ooit is geïnstalleerd door een vroegere leverancier nog steeds toegankelijk is via een oud wachtwoord. Ook zulke door de tijd verborgen gevaren komen bij een securityscan aan het licht.

3. Ook al je hardware wordt doorgelicht

Bij het beoordelen van de security van een IT-omgeving wordt de hardware nog weleens over het hoofd gezien. Hoe zit het bijvoorbeeld met die server die een paar jaar terug in dat rack geschroefd is, of die oude netwerkprinter, die ook gewoon wachtwoorden bevat? Een securityscan kijkt ook naar de kwetsbaarheden in je machinepark.

4. Herhaling geeft nog meer zekerheid

De security quick scan is voor de meeste organisaties een uitstekend middel om gericht aan de slag te gaan met security. In het verlengde ervan kun je er ook voor kiezen om je securityscan periodiek te herhalen. Je hebt dan steeds meetbaar in beeld of het aantal kwetsbaarheden in je IT-omgeving stijgt of daalt. Met andere woorden: of je op het gebied van security goed bezig bent.

Maak kennis met onze securityscan

Je kunt als organisatie natuurlijk zelf investeren in een kostbare securityscan-oplossing. Maar je kunt ook Previder als externe specialist inschakelen om een securityscan uit te voeren. Je krijgt dan voor een relatief klein bedrag een goede en objectieve indruk van hoe je netwerkomgeving eraan toe is – inclusief een advies over wat je kunt doen om je organisatie veiliger te maken. Wil je kennismaken met de securityscan van Previder? Hier kun je hem aanvragen.