Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

4 Key User Virtualization Benefits for Financial Services

User virtualisatie voor de financiële sector

IT-afdelingen van financiële instellingen staan onder hoge druk. Met een beperkt budget en een gelimiteerd aantal personeelsleden, moeten ze voldoen aan strikte wet- en regelgeving, om zien te gaan met cybercriminaliteit en groei van de organisatie – zowel organische groei als door fusies en overnames. Daar komt nog bij dat medewerkers en partners veeleisende technologiegebruikers zijn geworden. Om hun werk goed te doen hebben ze directe toegang tot informatie nodig, wanneer en waar ze dat willen. In deze whitepaper wordt beschreven hoe ‘user virtualisatie’ een antwoord kan zijn op de genoemde uitdagingen.

User virtualisatie: tegemoet komen aan wensen van gebruikers en de business
Uit onderzoek van Forrester Research blijkt dat een werknemer gemiddeld 3 devices gebruikt, 14 business applicaties, 22 andere applicaties en 3 platforms. En twee derde van alle medewerkers maakt gebruikt van mobiel en draadloos computeren. Een gemiddelde organisatie heeft nu meer dan een miljoen gebruikersconfiguraties te beheren en dit aantal groeit elke dag. Het valt dus voor IT-afdelingen niet mee om tegemoet te komen aan de technologiebehoeften van medewerkers. En bovendien rekening te houden met eisen op het gebied van security en efficiency en zakelijke uitdagingen zoals business agility en kostenbeheersing. Een goed beheersbare omgeving die om kan gaan met multiple client architecturen is cruciaal en om die reden maken vooruitstrevende IT-afdelingen gebruik van user virtualisatie.

Optimaliseren van de gebruikerservaring met user virtualisatie
User virtualisatie zorgt voor een vertrouwde, fysieke PC gebruikerservaring voor desktopgebruikers en een dynamischer omgeving waarin gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende devices. Een user virtualisatie platform maakt het mogelijk voor IT teams om:

  • Alle aspecten van de gebruiker los te koppelen van de onderliggende desktop, operating system en hardware
  • De unieke digitale personaliteit van elke gebruiker te beheren via een centraal framework dat voldoet aan beleidseisen
  • Gebruikers personalisering op verzoek uit te rollen naar willekeurig welk desktop- of applicatie-uitleveringsmodel

Het beheer van gebruikers, onafhankelijk van device of platform, is de sleutel voor dataprotectie, beschikbaarheid, productiviteit en IT efficiency. Lees verder over de vier voordelen van user virtualisatie voor financiële organisaties in deze whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download