Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

4 factoren die IAM succesvol maken

Zo ontwerpt u een Identity & Access Management-systeem

In het beheer van een complexe gedistribueerde IT-omgeving speelt Identity & Access Management een steeds grotere rol. De rol van IAM is daarbij omvangrijker geworden dan alleen het beheer van identiteiten en toegang.

4 rollen die IAM speelt

De rol van IAM omvat onder meer:
  1. Een volwassen IAM-programma is allereerst geoptimaliseerd om binnen specifieke bedrijfsomstandigheden het risico van datalekken en inbreuken op identiteiten te minimaliseren.
  2. Een optimale inrichting maakt daarnaast samenwerking mogelijk en draagt bij aan een verhoging van de productiviteit.
  3. Door ervoor te zorgen dat naleving van de regelgeving systematischer gebeurt, is compliance gewaarborgd, terwijl de kosten voor het uitvoeren van audits verminderen.
  4. Door automatisering van het beheer worden tenslotte de kosten verlaagd
Doordat IAM-programma's in de praktijk in de loop van de tijd onder meer met behulp van point-technologie zijn gerealiseerd, lopen bedrijven tegen beperkingen aan. Met een groter risico op datalekken, inflexibiliteit en beperkte samenwerkingsmogelijkheden als gevolg.

Download de whitepaper

In deze whitepaper wordt ingegaan op het ontwerpen van een volwassen IAM-omgeving waarmee kosten kunnen worden verlaagd, samenwerking wordt bevorderd en risico’s worden geminimaliseerd.