Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

3 vormen van schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk

Winstafdracht, gebruiksvergoeding of schadevergoeding?

Bij schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk zijn er drie vormen waar gebruik van gemaakt kan worden:

 1. Schadevergoeding ex art. 27 Auteurswet
  Een auteursrechthebbende kan schadevergoeding vorderen van de persoon die de auteursrechten heeft geschonden. De auteur moet wel daadwerkelijk schade hebben geleden. Dit wil zeggen dat er verlies is geleden of minder winst is gemaakt.
   
  Lees in de whitepaper meer over de hoogte van de schadevergoeding en wat er allemaal bewezen moet worden.
   
 2. Redelijke gebruiksvergoeding ex art. 27 lid 2 Auteurswet
  In sommige gevallen kan bij wijze van schadevergoeding een gebruiksvergoeding worden gevorderd. De auteursrechthebbende zal wel moeten aantonen dat de schade is geleden. De inbreukmaker kan zich verweren door aan te tonen dat de auteursrechthebbende feitelijk minder of geen schade heeft geleden. Hierdoor kan de rechter er voor kiezen om de gebruiksvergoeding te verminderen of af te wijzen.

  Lees in de whitepaper over de hoogte van de vergoeding voor de auteursrechthebbende.
   

 3. Winstafdracht ex art. 27a Auteurswet

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de whitepaper waarin de derde vorm van schadevergoeding beschreven zal worden. Tevens zullen de drie vormen verder toegelicht worden.

 

Download de whitepaper
Download