Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

3 Tips bij de keuze voor rittenregistratie- of voertuigvolgdienst

Keuzes en middelen om rittenregistraties zo efficiënt mogelijk te maken

In Nederland moet iedere berijder van een bedrijfs- of leaseauto bijtelling betalen. Alleen als er overtuigend bewijs is dat de werknemer niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé in de bedrijfsauto rijdt mag de werkgever de bijtelling achterwege laten. Dit overtuigende bewijs wordt doorgaans verkregen door een sluitende rittenregistratie. Onder ‘overtuigend bewijs’ wordt verstaan:

  • Een sluitende rittenregistratie die door de werknemer wordt bijgehouden en door de werkgever is gecontroleerd (de rittenregistratie behoort tot de bedrijfsadministratie)
  • Het door de werkgever controleren van de werknemer die afziet van privégebruik van de auto. Als de werknemer zich hier niet aan houdt, is de werkgever verantwoordelijk.

Wanneer bedrijven over meerdere bedrijfsauto’s beschikken wordt de situatie echter al snel minder overzichtelijk.

Lees gratis de volledige whitepaper. Deze paper beschrijft een aantal keuzes en middelen om de rittenregistraties zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te houden voor werkgever en werknemer.