Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

3 redenen om te kiezen voor arbitrage bij een ICT-conflict

Hoe werkt ICT-arbitrage?

ICT-conflicten kunnen partijen op verschillende manieren proberen op te lossen. Eén van deze oplossingen kan zijn door middel van ICT-arbitrage. Hoe werkt ICT-arbitrage? Partijen verbinden zich om de geschillen voor te leggen aan arbiters, ICT deskundigen en –juristen, die vervolgens een bindende beslissing nemen voor de betrokken partijen. Deze vorm van arbitrage heeft als voordeel dat het door specialisten uitgevoerd wordt. bovendien worden geschillen sneller opgelost dan in de reguliere overheidsrechtspraak. 

Arbitrage is een officiële en gewaarborgde vorm van rechtspraak. Bij een arbitragezaak komen particuliere scheidslieden (arbiters) tot een vonnis. Dit gaat volgens via een formele rechtsgang met alle stukken die daarbij horen.

Om een zaak ter beslechting te kunnen voorleggen, dienen de betrokken partijen door middel van een overeenkomst de arbiters bevoegd te verklaren. Door een dergelijke afspraak verliest de gangbare overheidsrechter zijn bevoegdheid om over het conflict te oordelen. Deze afspraak moet om bewijsredenen schriftelijk gemaakt worden, door middel van een contract. In de praktijk maakt het zogenaamde ‘arbitrale beding’ deel uit van het contract dat de partijen bij het aangaan van hun overeenkomst tekenen.

De whitepaper
Lees in deze whitepaper meer over de onderstaande onderdelen van ICT-arbitrage:

  • Wat is Arbitrage?
  • Redenen voor arbitrage?
  • Arbitragevormen
  • De kosten van een ICT arbitrage (o.a. ten opzichte van ICT Mediation)
  • Arbitrage en Mediation in de leveringsvoorwaarden van ICT-office
  • Verzekeren voor de kosten van een SGOA procedure

Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper “Hoe werkt ICT Arbitrage?”.

 

Download de whitepaper
Download