Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

10 tips voor een succesvol verkoopproces

10 tips voor het verkopen van een bedrijf

Het verkopen van een bedrijf is een bijzonder proces. Een onderneming is een dynamisch geheel van mensen en middelen en doorlopend aan veranderingen onderhevig. Ieder verkoopproces is om die reden uniek. Toch is er een aantal succesfactoren te onderscheiden die voor alle processen gelden. In deze whitepaper worden deze factoren in de vorm van 10 tips toegelicht. Indien hiermee rekening gehouden wordt, neemt de kans op succes toe en kunnen problemen na de transactie voorkomen worden.

De eerste drie tips zijn samengevat:

  1. Probeer de verkoop van uw bedrijf goed te timen
    Bij het bepalen van een goed verkoopmoment zijn de volgende vier aspecten van belang: (i) de persoonlijke (financiële) planning van de ondernemer, (ii) de staat van de onderneming, (iii) de vraag naar ondernemingen in de betreffende sector en (iv) de financieringsbereidheid van banken en investeerders. Lees hierover meer in de volledige whitepaper.
  1. Bepaal de waarde van het bedrijf op basis van toekomstige cash flows
    Een goede bedrijfswaardering is gebaseerd op toekomstige cash flows. Immers, de toekomst wordt door de koper gekocht en met de cash die het bedrijf genereert zal hij kunnen ondernemen en de financiering dienen af te lossen. Indien de koper hierin succesvol is, dan zal hij zijn geïnvesteerde vermogen kunnen laten groeien. Het verleden is slechts een indicatie van hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Een bedrijfswaardering op basis van (alleen) het verleden is dus gevaarlijk.
  1. Houd rekening met de marktomstandigheden bij het bepalen van de verkoopprijs
    Indien men een bedrijf wil verkopen is het essentieel om rekening te houden met de marktomstandigheden van bedrijfsovernames in het algemeen en die van de betreffende branche in het bijzonder. Een onderzoek naar transacties die recent in de branche hebben plaatsgevonden is daarom, naast een ‘cash flow’ waardering, zeer relevante informatie om de uiteindelijke verkoopopbrengst goed te kunnen inschatten.

Elke tip en te nemen stap wordt in de whitepaper uitgebreid toegelicht.

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper en lees alle tips om de verkoop van een onderneming tot een succes te maken. Bekijk ook eens het stappenplan voor het verkopen van een bedrijf.