Process Express

Process Express

Branche: BPM
Publiceert over: Procesmanagement

Process Express is een consultancybureau dat zich sinds 1996 specialiseert in het praktisch toepassen van procesdenken en procesdoen. In een markt waarin steeds meer bedrijven en instellingen de kracht van hun processen beginnen te ontdekken, is het zaak om concreet en pragmatisch met processen aan de slag te gaan! Process Express wordt steeds meer erkend en herkend als dé specialist op dit gebied (zie ook de website www.processexpress.nl). Process Express verzorgt BPM trainingen, voert quick scans uit, doet herontwerptrajecten, Lean/6 sigma analyses, voert projectmanagement, geeft lezingen en publiceert regelmatig in diverse vakbladen ( > 45 publicaties). Daarnaast is Process Express exclusief distributeur van een van de meest innovatieve toepassingen van procesmodellering en –executie: BariumLive! Razendsnel modelleren volgens de BPMN standaard om het proces vervolgens direct live te brengen.

Volg Process Express

Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaarschap is dé succesfactor voor het invoeren van procesgericht werken. De inrichting van proceseigenaarschap is lastig en er wordt vaak lichtzinnig over gedacht. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met proceseigenaarschap? Met een praktische checklist over proceseigenaarschap kunt u direct aan de slag als proceseigenaar. Lees verder...