Zorg

In de zorg branche zijn veel ontwikkelingen waar te nemen. Zo zijn ICT oplossingen in de zorg steeds meer aan de orde. Door de technologische ontwikkelingen in de zorg komt de patiënt steeds meer centraal te staan en kan door zorginstellingen efficiënter worden gewerkt.

Cybersecurity in de zorg: bescherm patiëntinformatie

Cybersecurity in de zorg: bescherm patiëntinformatie

Patiëntinformatie is voor zorginstellingen een van de waardevolste bezittingen die ze hebben. Cybersecurity is dus erg belangrijk als criminelen uit zijn op deze informatie. Naarmate meer patiëntendossiers worden uitgewisseld en toegevoegd lopen zorginstellingen meer risico. Lees in deze whitepaper meer over het belang van cybersecurity bij zorginstellingen.  Lees verder ›

Download nu

Zorg betaalbaar en uitvoerbaar met behoud van kwaliteit

Zorg betaalbaar en uitvoerbaar met behoud van kwaliteit

In de zorg spelen er continu vraagstukken omtrent kosten- en tijdbesparing. Om invulling te geven aan deze vraagstukken grijpen zorginstellingen steeds vaker naar ICT-middelen. Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is een van deze ICT-middelen. Deze whitepaper beschrijft het besparen op tijd en kosten in de zorg met ICT-middelen en dan met name het ECD. Ook wordt er dieper ingegaan op de vraag of men een ECD moet bouwen of dit wellicht moet uitbesteden.  Lees verder ›

Download nu

Een nieuwe manier van denken over zorg

Een nieuwe manier van denken over zorg

De ouderenzorg gaat op de schop, hoe ga je hier als zorginstelling mee om? Avoord Zorg en Wonen wil voor haar cliënten een comfortabel en veilig thuis creëren. Deze praktijkcase gaat over de rol van telefonie, zorgalarmering en plaatsbepaling om de veiligheid en comfort van cliënten te garanderen en tegelijkertijd het zorgproces zo efficiënt mogelijk in te richten. Lees er meer over in de volledige praktijkcase!  Lees verder ›

Download nu

ICT in de zorg

ICT in de zorg

Hoe kunnen de snel groeiende technologische ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan een kostenbesparing? Bij de zorg is het van belang dat er blindelings vertrouwd kan worden op de communicatiesystemen. Communicatiesystemen als: telefonie, zorgalarmering, verpleegoproep en dwaaldetectie. Een communicatieconcept kan hiervoor een uitkomst bieden en de zorg efficiënter en goedkoper maken. Lees meer over de insteek van het communicatiesysteem in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

Slim documentbeheer in de zorg

Slim documentbeheer in de zorg

Document- en informatiebeheer gaat een aanzienlijk grotere rol vervullen in de ondersteuning van zorg- en arbeidsprocessen in ziekenhuizen. Patiënten zijn vaak overvloedig en/of verkeerd geïnformeerd op het internet . Waardoor ze mondiger zijn dan voorheen. Deze whitepaper beschrijft hoe een totaal oplossing van Slim Documentenbeheer bestaat uit een combinatie van meerdere producten en diensten.   Lees verder ›

Download nu

Patienten- en informatielogistiek in de zorgsector

Patienten- en informatielogistiek in de zorgsector

Nederland krijgt te maken met een sterke vergrijzing. Er zijn grotere groepen ouderen en een langere levensverwachting. Patiënten worden steeds mondiger, eisen een hogere kwaliteit en betere toegankelijkheid. Lees in deze whitepaper over patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector. Hoe kan het toegepast worden en wat is de toekomst?  Lees verder ›

Download nu

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Lees in deze whitepaper hoe Managed Document Service (MDS) hierbij kan helpen en welke vijf stappen door het bedrijf doorlopen moeten worden.  Lees verder ›

Download nu

Whitepaper MVO in de Zorgsector

Whitepaper MVO in de Zorgsector

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt bij aan de belangrijkste doelstellingen van de zorgsector die betrekking hebben op het verbeteren van processen en diensten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) helpt bij het betaalbaar, toegankelijk maken van de zorgsector. Lees in deze whitepaper hoe je in vijf stappen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan implementeren in de organisatie.   Lees verder ›

Download nu

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

De beleving van de kwaliteit van zorg is erg belangrijk. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weet hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Onder werken aan kwaliteit valt ook het implementeren van een kwaliteitssysteem. In de whitepaper wordt procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven, daarnaast gaat het dieper in op het beschrijven van processen en procesinterviews.  Lees verder ›

Download nu

De Nationale Zorg enquete

De Nationale Zorg enquete

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.   Lees verder ›

Download nu