Stap 5: Processen definiëren

Bedrijfsprocessen Definiëren

Bedrijfsprocessen Definiëren

Wat is het belang van het definiëren van bedrijfsprocessen? Het vergroten van de klantgerichtheid kan een reden zijn, maar ook het stimuleren van het procesgericht denken binnen de organisatie en efficiencyverbetering. Naast het structureren van de processen is draagvak een belangrijk onderdeel bij het definiëren van bedrijfsprocessen. Deze whitepaper gaat in op stap 5: het definiëren van de bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen definiëren
Als het ware zijn processen ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten voor de klant. Elk proces kent dezelfde structuur en is opgebouwd uit een aantal elementen.

Voor het vastleggen van de bedrijfsprocessen is het voor de organisatie belangrijk om na te denken welke informatie nodig is om te sturen op processen. Het is in ieder geval aan te bevelen om aandacht te besteden aan de onderstaande acht proceselementen:

  1. Doel
  2. Klant/leverancier
  3. Input/output
  4. Kader
  5. Actoren/mensen
  6. Middelen
  7. Risico’s en maatregelen
  8. Prestatie-indicatoren

Deze acht proceselementen zijn onderdeel van de BPM-werkvormen van Sensus-methode, om in groepsverband met betrokken medewerkers na te denken over de bedrijfsprocessen die beschreven moeten worden. Hierdoor zijn de medewerkers actief betrokken bij het definiëren van de processen en komt er interessante informatie boven tafel. Dit kan ook voordelen hebben voor het draagvlak in de organisatie.

Download de whitepaper
Hoe kunt u snel aan de slag gaan met het definiëren van de bedrijfsprocessen? Lees in de whitepaper meer informatie over stap 5: het definiëren van processen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom Procesoptimalisatie bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Procesoptimalisatie :  Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaarschap is dé succesfactor voor het invoeren van procesgericht werken. De inrichting van proceseigenaarschap is lastig en er wordt vaak lichtzinnig over gedacht. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met proceseigenaarschap? Met een praktische checklist over proceseigenaarschap kunt u direct aan de slag als proceseigenaar.

Lees verder

Procesoptimalisatie :  Lean bij woningcorporaties

Ook bij woningcorporaties moeten mensen steeds meer met minder middelen doen. Juist daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de huurder centraal stellen. Om deze uitdaging op een effectieve manier aan te gaan, kan Lean management een goed middel zijn.

Lees verder

Partner

Sensus-methode

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Profiel Sensus-methode ›
 
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.