Schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk: Waar heeft u recht op?

Auteursrechtinbreuk: Waar heeft u recht op?

Door het auteursrecht worden makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschermd: alleen de auteur/de schepper heeft recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht zorgt ervoor dat een auteur (financieel) profijt kan trekken van zijn creatie. Bij auteursrechtinbreuk, dus als een werk zonder toestemming van de auteur wordt gedrukt, op het internet gezet of op een andere manier in omloop wordt gebracht, kan hij/zij verdere verspreiding of verkoop verbieden en/of een schadevergoeding vragen via een civiele procedure.

Auteursrechtinbreuk en de mogelijkheden voor schadevergoeding
In dit document worden drie vormen van schadevergoeding op een rijtje gezet. Schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk kent als voorwaarden:

  • dat de auteur ook echt schade moet hebben geleden
  • hij moet dat kunnen bewijzen of aannemelijk kunnen maken

In alle drie de gevallen geldt dat de (schade)vergoeding door de rechter gematigd kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van de specifieke inbreuk.

Lees verder over auteursrechtinbreuk en de mogelijkheden voor (schade)vergoedingen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.