Tag: Kwaliteitmanagement

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie gratis downloaden

Transportbedrijf Keolis Nederland vervoert jaarlijks zo’n 30 miljoen bus- en treinreizigers. Het afgelopen jaar voerde het bedrijf een aantal grote kwaliteits- en procesverbeteringen door. Dit leidde tot het behalen van het ISO 14001 en ISO 9001 certificaat. Lees in deze praktijkcase hoe Keolis Nederland dat heeft aanpakt.

Lees verder ›Download nu

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Kwaliteitszorg in het onderwijs gratis downloaden

De mate van kwaliteitszorg in het onderwijs heeft een grote invloed op onze samenleving. Vanuit alle hoeken wordt hier steeds meer aandacht aan besteed en is dit een hot item. Lees in deze whitepaper over Kwaliteitszorg in het onderwijs en de diverse toetsingscriteria waaraan het onderwijs moet voldoen.

Lees verder ›Download nu

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg gratis downloaden

De beleving van de kwaliteit van zorg is erg belangrijk. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weet hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Onder werken aan kwaliteit valt ook het implementeren van een kwaliteitssysteem. In de whitepaper wordt procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven, daarnaast gaat het dieper in op het beschrijven van processen en procesinterviews.

Lees verder ›Download nu

Resultaten Nationale HRM enquete

Resultaten Nationale HRM enquete gratis downloaden

Bij 50 procent van de onderzochte organisaties is de vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen nog niet goed geregeld. De inzet van HRM-instrumenten op het gebied van performance van personeel is niet veel beter geregeld. Lees in de HRM enquête over de vijf pijlers waar de enquête op gebaseerd is.

Lees verder ›Download nu

De Nationale Zorg enquete

De Nationale Zorg enquete gratis downloaden

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.

Lees verder ›Download nu