Tag: Basis Onderwijs

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Kwaliteitszorg in het onderwijs gratis downloaden

De mate van kwaliteitszorg in het onderwijs heeft een grote invloed op onze samenleving. Vanuit alle hoeken wordt hier steeds meer aandacht aan besteed en is dit een hot item. Lees in deze whitepaper over Kwaliteitszorg in het onderwijs en de diverse toetsingscriteria waaraan het onderwijs moet voldoen.

Lees verder ›Download nu