Tag: BPM Processen

Wat is proceseigenaarschap eigenlijk? De toegevoegde waarde voor de organisatie

Wat is proceseigenaarschap eigenlijk? De toegevoegde waarde voor de organisatie gratis downloaden

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. Nadat in de vorige whitepaper (#2.2 Roldefinitie) de rol van proceseigenaar is gedefinieerd, is het nu tijd voor de vraag of een dergelijke rol waarde toevoegt voor de organisatie en haar doelstellingen. Maak kennis met de Toolbox voor Toegevoegde Waarde™ en ontdek het antwoord op deze vraag.

Lees verder ›Download nu

Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd gratis downloaden

Ook de retailbranche wordt geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Voor de korte termijn geldt dat dit van groot nadeel kan zijn voor de organisatie. Echter, op de lange termijn kan in de retailbranche voordeel worden behaald door zich te richten op de processen middels Business Process Management (BPM).

Lees verder ›Download nu

Woningcorporaties en automatisering

Woningcorporaties en automatisering gratis downloaden

ICT blijft ontwikkelen en ook de woningcorporatiewereld kan niet achter blijven. Er is een grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Deze whitepaper gaat dieper in op procesmanagement, maar ook op CORA en beschrijft hoe het daadwerkelijk in de praktijk zal gaan werken.

Lees verder ›Download nu

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden gratis downloaden

De economische crisis is een lastige tijd, maar bied wel een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met interne processen. Elk bedrijf moet tegenwoordig procesgericht gaan denken en werken. Met alle nieuwe IT- en kwaliteitssystemen is dit onvermijdelijk geworden. Hoe pak je dit aan? Lees in de whitepaper meer over het schrijven en gebruiken van een procesbeschrijving.

Lees verder ›Download nu

Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Procesmanagement = procesgericht organiseren! gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Structureren” derde stap is. Het bedrijf streeft bij het identificeren van de processen naar het ontwikkelen van een procesmal (procesarchitectuur). Vaak ontstaat er verwarring binnen een organisatie over welke processen er aanwezig zijn. Er moet duidelijkheid en overeenstemming zijn over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen en het procesmanagement. Download geheel vrijblijvend “Stap 3: Processen Structureren” uit de serie whitepapers waarin de twee bovenstaande stappen uiteengezet worden.

Lees verder ›Download nu

De Nationale Zorg enquete

De Nationale Zorg enquete gratis downloaden

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.

Lees verder ›Download nu

Stap 4: Format Bepalen

Stap 4: Format Bepalen gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Het Format Bepalen” de vierde stap is. In deze vierde stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald. Binnen het format is vastgelegd op welke manier het proces beschreven dient te worden. Het format dient aan te sluiten op de visie van het bedrijf. Download geheel vrijblijvend “Stap 4: Format Bepalen” uit de serie whitepapers.

Lees verder ›Download nu

Stap 8: Processen Toetsen

Stap 8: Processen Toetsen gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Toetsen” de achtste stap is. In deze laatste stap komt het toetsen van processen naar voren. Download geheel vrijblijvend “Stap 8: Processen Toetsen” uit de serie whitepapers waarin dieper ingegaan zal worden op de Interne audit. Daarnaast worden de diverse valkuilen van audits besproken.

Lees verder ›Download nu

Stap 7: Processen Implementeren

Stap 7: Processen Implementeren gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Implementeren” de zevende stap is. Nadat de processen (in de vorige stap) zijn beschreven begint het implementeren van de processen. Download geheel vrijblijvend “Stap 7: Processen Implementatie” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de belangrijkste valkuilen besproken.

Lees verder ›Download nu

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Stap 2: Opzetten Projectgroep gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het opzetten van een projectgroep” de tweede stap is. Het is belangrijk om bij het opzetten van een projectstructuur rekening te houden met een aantal punten. Lees de whitepaper “Stap 2: Opzetten Projectgroep” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Verder zal er dieper in worden gegaan op de valkuilen die kunnen optreden.

Lees verder ›Download nu

Stap 6: Processen Modelleren

Stap 6: Processen Modelleren gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Beschrijven” de zesde stap is. Nadat er een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden, is het tijd voor het beschrijven van het proces. Download geheel vrijblijvend “Stap 6: Processen Modelleren” uit de serie whitepapers waarin per beschrijvingsmanier de voor- en nadelen worden besproken. Daarnaast is ook aandacht voor de verschillende valkuilen.

Lees verder ›Download nu

Stap 1: Visie Bepalen

Stap 1: Visie Bepalen gratis downloaden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het bepalen van de visie” de eerste stap is. Voor het bepalen van de visie is het handig om drie stappen te hanteren welke in deze whitepaper worden behandeld. Lees verder en download geheel vrijblijvend “Stap 1: Visie Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken.

Lees verder ›Download nu