Procesoptimalisatie

Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen efficiënter voor de organisatie te laten werken. Door processen zoveel mogelijk te optimaliseren kan een financieel voordeel worden behaald en daarmee een concurrentievoordeel.

6 manieren om uw productieprocessen te verbeteren

6 manieren om uw productieprocessen te verbeteren

De Smart Industry-trend komt uit Duitsland, maar slaat ook in Nederland aan. Hierbij worden productieprocessen verbeterd door de koppeling van machines aan het internet. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? En wat is de rol van slimme software? Lees snel verder en laat u inspireren door deze nieuwe trend.  Lees verder ›

Download nu

Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaarschap is dé succesfactor voor het invoeren van procesgericht werken. De inrichting van proceseigenaarschap is lastig en er wordt vaak lichtzinnig over gedacht. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met proceseigenaarschap? Met een praktische checklist over proceseigenaarschap kunt u direct aan de slag als proceseigenaar.  Lees verder ›

Download nu

Lean bij woningcorporaties

Lean bij woningcorporaties

Ook bij woningcorporaties moeten mensen steeds meer met minder middelen doen. Juist daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de huurder centraal stellen. Om deze uitdaging op een effectieve manier aan te gaan, kan Lean management een goed middel zijn.  Lees verder ›

Download nu

Van processen visualiseren naar concrete organisatie verbeteringen

Van processen visualiseren naar concrete organisatie verbeteringen

In economische mindere tijden, maar ook met het oog op de toekomst proberen steeds meer organisaties hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten om bijvoorbeeld kosten te besparen. Lean is er op gericht om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspilling. Deze whitepaper gaat dieper in op Lean, op de methodes en instrumenten en geeft u een aantal praktische handvatten om Lean toe te passen.  Lees verder ›

Download nu

Stap 5: Processen definiëren

Stap 5: Processen definiëren

Een procesmanagementtraject begint met 8 duidelijke stappen. Deze whitepaper gaat in op stap 5 het definiëren van de processen. Bij het definiëren van de bedrijfsprocessen is het belangrijk om na te denken over welke informatie belangrijk is voor het sturen op processen. Daarnaast zijn er acht proceselementen die belangrijk zijn om te beschrijven. Lees de volledige whitepaper en de rest van de delen over bedrijfsprocessen.  Lees verder ›

Download nu