Business Process Management

Business Process Management (afgekort: BPM) is een Procesmethode die draait om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Bij BPM wordt gestreefd naar het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Het efficiënter en effectiever maken van processen wordt gedaan in combinatie met een dosis innovatie en flexibiliteit.

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

Transportbedrijf Syntus vervoert jaarlijks zo’n 30 miljoen bus- en treinreizigers. Het afgelopen jaar voerde het bedrijf een aantal grote kwaliteits- en procesverbeteringen door. Dit leidde tot het behalen van het ISO 14001 en ISO 9001 certificaat. Lees in deze praktijkcase hoe Syntus dat heeft aanpakt.   Lees verder ›

Download nu

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Afgelopen zomer is er een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van procesmanagement. Hoe beleven organisaties procesmanagement? Hoe worden medewerkers bij procesmanagement betrokken en hoe stuurt het management op processen? Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek? Lees snel verder en ontdek een aantal verassende uitkomsten en conclusies die uit het procesmanagement onderzoek naar voren zijn gekomen.  Lees verder ›

Download nu

Woningcorporaties en automatisering

Woningcorporaties en automatisering

ICT blijft ontwikkelen en ook de woningcorporatiewereld kan niet achter blijven. Er is een grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Deze whitepaper gaat dieper in op procesmanagement, maar ook op CORA en beschrijft hoe het daadwerkelijk in de praktijk zal gaan werken.  Lees verder ›

Download nu

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

De beleving van de kwaliteit van zorg is erg belangrijk. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weet hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Onder werken aan kwaliteit valt ook het implementeren van een kwaliteitssysteem. In de whitepaper wordt procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven, daarnaast gaat het dieper in op het beschrijven van processen en procesinterviews.  Lees verder ›

Download nu

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden

De economische crisis is een lastige tijd, maar bied wel een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met interne processen. Elk bedrijf moet tegenwoordig procesgericht gaan denken en werken. Met alle nieuwe IT- en kwaliteitssystemen is dit onvermijdelijk geworden. Hoe pak je dit aan? Lees in de whitepaper meer over het schrijven en gebruiken van een procesbeschrijving.  Lees verder ›

Download nu

Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Structureren” derde stap is. Het bedrijf streeft bij het identificeren van de processen naar het ontwikkelen van een procesmal (procesarchitectuur). Vaak ontstaat er verwarring binnen een organisatie over welke processen er aanwezig zijn. Er moet duidelijkheid en overeenstemming zijn over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen en het procesmanagement. Download geheel vrijblijvend “Stap 3: Processen Structureren” uit de serie whitepapers waarin de twee bovenstaande stappen uiteengezet worden.  Lees verder ›

Download nu

De Nationale Zorg enquete

De Nationale Zorg enquete

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.   Lees verder ›

Download nu

Stap 4: Format Bepalen

Stap 4: Format Bepalen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Het Format Bepalen” de vierde stap is. In deze vierde stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald. Binnen het format is vastgelegd op welke manier het proces beschreven dient te worden. Het format dient aan te sluiten op de visie van het bedrijf. Download geheel vrijblijvend “Stap 4: Format Bepalen” uit de serie whitepapers.  Lees verder ›

Download nu

Stap 8: Processen Toetsen

Stap 8: Processen Toetsen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Toetsen” de achtste stap is. In deze laatste stap komt het toetsen van processen naar voren. Download geheel vrijblijvend “Stap 8: Processen Toetsen” uit de serie whitepapers waarin dieper ingegaan zal worden op de Interne audit. Daarnaast worden de diverse valkuilen van audits besproken.  Lees verder ›

Download nu

Stap 7: Processen Implementeren

Stap 7: Processen Implementeren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Implementeren” de zevende stap is. Nadat de processen (in de vorige stap) zijn beschreven begint het implementeren van de processen. Download geheel vrijblijvend “Stap 7: Processen Implementatie” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de belangrijkste valkuilen besproken.  Lees verder ›

Download nu

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het opzetten van een projectgroep” de tweede stap is. Het is belangrijk om bij het opzetten van een projectstructuur rekening te houden met een aantal punten. Lees de whitepaper “Stap 2: Opzetten Projectgroep” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Verder zal er dieper in worden gegaan op de valkuilen die kunnen optreden.  Lees verder ›

Download nu

Stap 6: Processen Modelleren

Stap 6: Processen Modelleren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Beschrijven” de zesde stap is. Nadat er een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden, is het tijd voor het beschrijven van het proces. Download geheel vrijblijvend “Stap 6: Processen Modelleren” uit de serie whitepapers waarin per beschrijvingsmanier de voor- en nadelen worden besproken. Daarnaast is ook aandacht voor de verschillende valkuilen.  Lees verder ›

Download nu

Stap 1: Visie Bepalen

Stap 1: Visie Bepalen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het bepalen van de visie” de eerste stap is. Voor het bepalen van de visie is het handig om drie stappen te hanteren welke in deze whitepaper worden behandeld. Lees verder en download geheel vrijblijvend “Stap 1: Visie Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken.  Lees verder ›

Download nu