Bedrijfsprocessen

In de rubriek processen staan alle documenten die te maken hebben met processen binnen een organisatie. Dit kunnen processen op alle niveaus van de organisatie zijn. Ook de kennisartikelen die gaan over een procesmanagement methodes zoals BPM of Lean Six Sigma worden binnen deze rubriek behandeld.

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

Transportbedrijf Keolis Nederland vervoert jaarlijks zo’n 30 miljoen bus- en treinreizigers. Het afgelopen jaar voerde het bedrijf een aantal grote kwaliteits- en procesverbeteringen door. Dit leidde tot het behalen van het ISO 14001 en ISO 9001 certificaat. Lees in deze praktijkcase hoe Keolis Nederland dat heeft aanpakt.   Lees verder ›

Download nu

Lean project met ambitieuze doelstellingen

Lean project met ambitieuze doelstellingen

CMIS Group, dienstverlener op het gebied van hypotheken en consumptief krediet, heeft als doel om een lean organisatie te worden. Hoe hebben zij dit lean project aangepakt en wat komt er allemaal bij kijken? In deze praktijkcase krijgt u een kijkje in de keuken bij het verbeteren van de processen in deze organisatie.  Lees verder ›

Download nu

Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaar: Wat houdt deze rol in?

Proceseigenaarschap is dé succesfactor voor het invoeren van procesgericht werken. De inrichting van proceseigenaarschap is lastig en er wordt vaak lichtzinnig over gedacht. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met proceseigenaarschap? Met een praktische checklist over proceseigenaarschap kunt u direct aan de slag als proceseigenaar.  Lees verder ›

Download nu

Lean bij woningcorporaties

Lean bij woningcorporaties

Ook bij woningcorporaties moeten mensen steeds meer met minder middelen doen. Juist daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de huurder centraal stellen. Om deze uitdaging op een effectieve manier aan te gaan, kan Lean management een goed middel zijn.  Lees verder ›

Download nu

Van processen visualiseren naar concrete organisatie verbeteringen

Van processen visualiseren naar concrete organisatie verbeteringen

In economische mindere tijden, maar ook met het oog op de toekomst proberen steeds meer organisaties hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten om bijvoorbeeld kosten te besparen. Lean is er op gericht om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspilling. Deze whitepaper gaat dieper in op Lean, op de methodes en instrumenten en geeft u een aantal praktische handvatten om Lean toe te passen.  Lees verder ›

Download nu

Stap 5: Processen definiëren

Stap 5: Processen definiëren

Een procesmanagementtraject begint met 8 duidelijke stappen. Deze whitepaper gaat in op stap 5 het definiëren van de processen. Bij het definiëren van de bedrijfsprocessen is het belangrijk om na te denken over welke informatie belangrijk is voor het sturen op processen. Daarnaast zijn er acht proceselementen die belangrijk zijn om te beschrijven. Lees de volledige whitepaper en de rest van de delen over bedrijfsprocessen.  Lees verder ›

Download nu

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Afgelopen zomer is er een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van procesmanagement. Hoe beleven organisaties procesmanagement? Hoe worden medewerkers bij procesmanagement betrokken en hoe stuurt het management op processen? Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek? Lees snel verder en ontdek een aantal verassende uitkomsten en conclusies die uit het procesmanagement onderzoek naar voren zijn gekomen.  Lees verder ›

Download nu

Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Ook de retailbranche wordt geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Voor de korte termijn geldt dat dit van groot nadeel kan zijn voor de organisatie. Echter, op de lange termijn kan in de retailbranche voordeel worden behaald door zich te richten op de processen middels Business Process Management (BPM).  Lees verder ›

Download nu

Woningcorporaties en automatisering

Woningcorporaties en automatisering

ICT blijft ontwikkelen en ook de woningcorporatiewereld kan niet achter blijven. Er is een grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Deze whitepaper gaat dieper in op procesmanagement, maar ook op CORA en beschrijft hoe het daadwerkelijk in de praktijk zal gaan werken.  Lees verder ›

Download nu

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

De beleving van de kwaliteit van zorg is erg belangrijk. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weet hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Onder werken aan kwaliteit valt ook het implementeren van een kwaliteitssysteem. In de whitepaper wordt procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven, daarnaast gaat het dieper in op het beschrijven van processen en procesinterviews.  Lees verder ›

Download nu

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden

Kosten besparen met bedrijfsprocessen in crisistijden

De economische crisis is een lastige tijd, maar bied wel een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met interne processen. Elk bedrijf moet tegenwoordig procesgericht gaan denken en werken. Met alle nieuwe IT- en kwaliteitssystemen is dit onvermijdelijk geworden. Hoe pak je dit aan? Lees in de whitepaper meer over het schrijven en gebruiken van een procesbeschrijving.  Lees verder ›

Download nu

Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Structureren” derde stap is. Het bedrijf streeft bij het identificeren van de processen naar het ontwikkelen van een procesmal (procesarchitectuur). Vaak ontstaat er verwarring binnen een organisatie over welke processen er aanwezig zijn. Er moet duidelijkheid en overeenstemming zijn over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen en het procesmanagement. Download geheel vrijblijvend “Stap 3: Processen Structureren” uit de serie whitepapers waarin de twee bovenstaande stappen uiteengezet worden.  Lees verder ›

Download nu

De Nationale Zorg enquete

De Nationale Zorg enquete

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.   Lees verder ›

Download nu

Stap 4: Format Bepalen

Stap 4: Format Bepalen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Het Format Bepalen” de vierde stap is. In deze vierde stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald. Binnen het format is vastgelegd op welke manier het proces beschreven dient te worden. Het format dient aan te sluiten op de visie van het bedrijf. Download geheel vrijblijvend “Stap 4: Format Bepalen” uit de serie whitepapers.  Lees verder ›

Download nu

Stap 8: Processen Toetsen

Stap 8: Processen Toetsen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Toetsen” de achtste stap is. In deze laatste stap komt het toetsen van processen naar voren. Download geheel vrijblijvend “Stap 8: Processen Toetsen” uit de serie whitepapers waarin dieper ingegaan zal worden op de Interne audit. Daarnaast worden de diverse valkuilen van audits besproken.  Lees verder ›

Download nu

Stap 7: Processen Implementeren

Stap 7: Processen Implementeren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Implementeren” de zevende stap is. Nadat de processen (in de vorige stap) zijn beschreven begint het implementeren van de processen. Download geheel vrijblijvend “Stap 7: Processen Implementatie” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de belangrijkste valkuilen besproken.  Lees verder ›

Download nu

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het opzetten van een projectgroep” de tweede stap is. Het is belangrijk om bij het opzetten van een projectstructuur rekening te houden met een aantal punten. Lees de whitepaper “Stap 2: Opzetten Projectgroep” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Verder zal er dieper in worden gegaan op de valkuilen die kunnen optreden.  Lees verder ›

Download nu

Stap 6: Processen Modelleren

Stap 6: Processen Modelleren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Beschrijven” de zesde stap is. Nadat er een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden, is het tijd voor het beschrijven van het proces. Download geheel vrijblijvend “Stap 6: Processen Modelleren” uit de serie whitepapers waarin per beschrijvingsmanier de voor- en nadelen worden besproken. Daarnaast is ook aandacht voor de verschillende valkuilen.  Lees verder ›

Download nu

Stap 1: Visie Bepalen

Stap 1: Visie Bepalen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het bepalen van de visie” de eerste stap is. Voor het bepalen van de visie is het handig om drie stappen te hanteren welke in deze whitepaper worden behandeld. Lees verder en download geheel vrijblijvend “Stap 1: Visie Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken.  Lees verder ›

Download nu