Business Development

Een bedrijf dat in voorop wil lopen in haar bedrijfstak krijgt het steeds moeilijker. Een belangrijke voorwaarde om de continuïteit van een onderneming te waarborgen is het goed organiseren van het proces van business development.

Aanbesteding haalbaarheid bepalen in 3 stappen

Aanbesteding haalbaarheid bepalen in 3 stappen

Als zich een mogelijk interessante opdracht voordoet, is het zaak de haalbaarheid van deze aanbesteding te bepalen. Voordat de juiste beslissing kan worden genomen om wel of niet door te gaan met de opportunity, moet een aantal dingen goed worden uitgezocht. Deze whitepaper bevat een procesbeschrijving voor het bepalen van de haalbaarheid en geeft oplossingen voor de te verwachten knelpunten.   Lees verder ›

Download nu

Yellow & Blue - de juiste mix van inventiviteit en structuur

Yellow & Blue -  de juiste mix van inventiviteit en structuur

Veel organisaties hollen achter de feiten aan doordat getalenteerde en creatieve mensen steeds vaker voor zichzelf beginnen omdat ze de ruimte niet krijgen binnen de organisatie. Het is belangrijk om te beseffen dat er twee werelden zijn: de blauwe wereld en de gele wereld. Lees in deze whitepaper meer over de blauwe en gele wereld en hoe een organisatie hiermee om kan gaan.  Lees verder ›

Download nu