Business Development

Een bedrijf dat in voorop wil lopen in haar bedrijfstak krijgt het steeds moeilijker. Een belangrijke voorwaarde om de continuïteit van een onderneming te waarborgen is het goed organiseren van het proces van business development.

Aanbesteding haalbaarheid bepalen in 3 stappen

Aanbesteding haalbaarheid bepalen in 3 stappen

Als zich een mogelijk interessante opdracht voordoet, is het zaak de haalbaarheid van deze aanbesteding te bepalen. Voordat de juiste beslissing kan worden genomen om wel of niet door te gaan met de opportunity, moet een aantal dingen goed worden uitgezocht. Deze whitepaper bevat een procesbeschrijving voor het bepalen van de haalbaarheid en geeft oplossingen voor de te verwachten knelpunten.   Lees verder ›

Download nu