Informatieverwerking in de organisatie

De manier waarop in een organisatie met informatie wordt omgegaan is van belang voor de bedrijfsvoering en de manier van werken van de medewerkers. Daarnaast is er in elke organisatie een beleid nodig voor het beveiligen van gevoelige informatie. Daarnaast is informatiemanagement binnen veel organisaties een actueel thema.

Voedselindustrie moet digitaal transformeren

Voedselindustrie moet digitaal transformeren

De voedingsmiddelenindustrie zal in 2017 een beperkte groei laten zien van ongeveer 1%. Schaalvergroting, consolidatie en integratie zijn daardoor vereisten om de concurrentie aan te kunnen. Voedsel- en drankproducenten worden onder deze omstandigheden gedwongen hun kosten verder te reduceren. De digitale transformatie biedt mogelijkheden aan de voedselindustrie, maar hoe kunt u de kansen benutten?  Lees verder ›

Download nu

Data inzichtelijk maken met cognitieve exploratie

Data inzichtelijk maken met cognitieve exploratie

Data inzichtelijk maken is voor steeds meer (grote) organisaties een prioriteit geworden. Data moet toegankelijker gemaakt- en gehouden worden. Hoog tijd voor meer intelligentie in enterprise search om zo data nog inzichtelijker te maken voor de gebruiker en de organisatie. Wat kan de toevoeging van een cognitief systeem kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken van de data? Lees in deze whitepaper meer over deze toegevoegde waarde en de 3 pijlers van cognitieve exploratie.   Lees verder ›

Download nu

SharePoint intranet voor medewerkerbetrokkenheid

SharePoint intranet voor medewerkerbetrokkenheid

Het oude intranet was niet meer functioneel. Medewerkers wilde er niet meer mee werken. Het CAK heeft gekozen voor een vernieuwd SharePoint intranet om zo de interne communicatie op pijl te houden. Communicatie is erg belangrijk bij deze organisatie. Lees in deze praktijkcase meer over de keuze voor SharePoint, de adoptie en implementatie, de meerwaarde en toekomstige oplossingen.   Lees verder ›

Download nu

Stroomlijnen werkprocessen: digitalisering van de overheid

Stroomlijnen werkprocessen: digitalisering van de overheid

Digitalisering is bij de overheid in een stroomversnelling gekomen sinds het laatste regeerakkoord. Waarin naar voren komt dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken digitaal moet kunnen afhandelen met de overheid. Deze praktijkcase gaat in op één van de drie onderdelen uit het programma ‘stroomlijnen werkprocessen: op weg naar 100% digitaal’. Het gaat om digituinen, wat in gaat op het trainen en bijspijkeren van de digitale kennis.  Lees verder ›

Download nu

Office 365: wat gebruik je waarvoor?

Office 365: wat gebruik je waarvoor?

Office 365 kan in de organisatie een boost geven aan persoonlijke productiviteit, samenwerking en succes. Hoe groot deze boost is, kan bepaald worden door de voorbereiding, planning, communicatie en uitrol. Steeds meer organisaties maken de overstap naar Office 365, maar haalt de organisatie eruit wat eruit te halen is? Lees in deze whitepaper welke tool wanneer of waarvoor gebruikt kan worden en hoe dit in verschillende organisaties toegepast kan worden.  Lees verder ›

Download nu

Communicatie tussen student en docent en studenten onderling

Communicatie tussen student en docent en studenten onderling

EuroMBA, ruim 20 jaar geleden gestart als één van de eerste online MBA-programma’s ter wereld, is nog steeds een bijzonder MBA-programma. Niet alleen vanwege het online-karakter van de opleiding, want die zijn er inmiddels meer, maar ook omdat het een samenwerking is tussen zes internationale business schools en universiteiten. EuroMBA heeft IBM connections geïmplementeerd voor de communicatie tussen docenten en studenten en studenten onderling. Lees meer in de volledige klantcase.  Lees verder ›

Download nu

Het DMS breder inzetten met extra functionaliteiten

Het DMS breder inzetten met extra functionaliteiten

Met de realisatie van een Document Management Systeem is het opslaan, bewaren en terugvinden van documenten veilig gesteld. De nieuwe infrastructuur biedt organisaties ook een goede startpositie om na te denken over extra functionaliteiten. In deze whitepaper worden enkele voorbeelden van mogelijke uitbreidingen op het DMS gegeven.  Lees verder ›

Download nu

Communicatie en besluitvorming management verbeteren

Communicatie en besluitvorming management verbeteren

Directieteams zetten steeds vaker software in om hun vergaderingen, bestuursactiviteiten en beveiliging te verbeteren. Door het enorme aanbod van oplossingen is het soms moeilijk te bepalen welke software de juiste is voor het management. Deze whitepaper beschrijft een van deze oplossingen, BoardPacks. BoardPacks is een centrale portalomgeving, gebaseerd op SharePoint.  Lees verder ›

Download nu

Blijven inspelen op de veranderingen met de Digital Workspace

Blijven inspelen op de veranderingen met de Digital Workspace

“Hoe kunnen organisaties waarde blijven toevoegen in een wereld die iedere dag complexer wordt?” Hoe moet je jezelf als bedrijf organiseren om te kunnen inspelen op alle veranderingen? Waar moet je beginnen en hoe blijf je tegelijkertijd als organisatie flexibel, snel en competitief? De schrijver van deze whitepaper legt aan de hand van verschillende theorieën uit wat een connected company en de Digital Workspace inhouden en kan betekenen voor de organisatie.  Lees verder ›

Download nu

Bescherm digitale informatie met het ‘social’ informatiemodel

Bescherm digitale informatie met het ‘social’ informatiemodel

Steeds meer informatie is digitaal beschikbaar, daarvoor is het belangrijk geworden dat er meer aandacht uit gaat naar informatiemanagement. Deze whitepaper gaat dieper in op de mobiele devices trend die in bijna elk bedrijf actief is. Medewerkers willen overal en altijd toegang tot de bedrijfsinformatie, maar hoe bescherm je belangrijke informatie? Lees er meer over in deze whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

De kracht van zwakke verbindingen voor nieuwe kennis

De kracht van zwakke verbindingen voor nieuwe kennis

In deze kenniseconomie is het verrijken van organisatiekennis erg belangrijk om de concurrentie voor te blijven. Door goed gebruik te maken van de aanwezige kennis binnen het bedrijf kan de organisatie een innovatieve leider in de markt worden. In deze whitepaper kunt u meer lezen over hoe deze verrassende verbindingen gestimuleerd kunnen worden door middel van Weak Ties.   Lees verder ›

Download nu

Grenzen doorbreken met IBM Connections Next

Grenzen doorbreken met IBM Connections Next

Er zijn steeds meer organisaties en bedrijven die IBM Connections implementeren. Met de nieuwe versie IBM Connections Next, zal samenwerken en kennisdeling nog gemakkelijker worden. Door de vele add-ons kan de integratie met andere applicaties nog makkelijker gemaakt worden. Lees in deze whitepaper meer over de integratie met Hootsuite, WordPress en EditLive en kom achter de vele voordelen.  Lees verder ›

Download nu

Slim documentbeheer in de zorg

Slim documentbeheer in de zorg

Document- en informatiebeheer gaat een aanzienlijk grotere rol vervullen in de ondersteuning van zorg- en arbeidsprocessen in ziekenhuizen. Patiënten zijn vaak overvloedig en/of verkeerd geïnformeerd op het internet . Waardoor ze mondiger zijn dan voorheen. Deze whitepaper beschrijft hoe een totaal oplossing van Slim Documentenbeheer bestaat uit een combinatie van meerdere producten en diensten.   Lees verder ›

Download nu

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Lees in deze whitepaper hoe Managed Document Service (MDS) hierbij kan helpen en welke vijf stappen door het bedrijf doorlopen moeten worden.  Lees verder ›

Download nu

Woningcorporaties en automatisering

Woningcorporaties en automatisering

ICT blijft ontwikkelen en ook de woningcorporatiewereld kan niet achter blijven. Er is een grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Deze whitepaper gaat dieper in op procesmanagement, maar ook op CORA en beschrijft hoe het daadwerkelijk in de praktijk zal gaan werken.  Lees verder ›

Download nu

Digitalisering binnen overheden

Digitalisering binnen overheden

Vaak hoeft er niet meer op het horloge gekeken te worden om een gemeentelijke vraag in te dienen. Het digitale loket is elk uur van de dag geopend en een subsidieaanvraag is dan ook zo gedaan. Bij het Front-Office (het eerste aanspreekpunt voor de burger) zal er niet zo veel veranderen, maar in de Back-Office wel. Door automatisering en digitalisering zal er veel in de werkprocessen veranderen.   Lees verder ›

Download nu

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Heliview Consultancy heeft in opdracht van en in samenwerking met Ricoh Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het verwerken van inkomende en uitgaande facturen in de top van de Nederlandse zakelijke markt. De doelgroep is representatief vertegenwoordigd voor de gehele top van de Nederlandse zakelijke markt behalve landbouw en visserij. Lees het volledige onderzoek over facturatie binnen de top van de Nederlandse zakelijke markt.  Lees verder ›

Download nu