Software mogelijkheden voor de organisatie

Een belangrijk aspect voor de kenniswerker is software. Een medewerker moet gebruik kunnen maken van goede en gedegen software voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In deze rubriek wordt behalve software in het algemeen ook beschreven hoe een organisatie software aan haar medewerkers en/of klanten kan bieden.

IT-trends die uw bedrijf gaan veranderen

IT-trends die uw bedrijf gaan veranderen

Nu 2016 ten einde loopt, bereiden bedrijven zich voor op de IT-trends in 2017. Wat zijn de 3 grote IT-trends waarmee uw organisatie de komende tijd rekening moet houden? En wat betekent dit in de praktijk? Bereid u goed voor op 2017 door het lezen van dit document en hopelijk gaat u een winstgevend jaar in.  Lees verder ›

Download nu

Sociale ambities verbeteren de bedrijfsprestaties

Sociale ambities verbeteren de bedrijfsprestaties

Steeds meer bedrijven zetten in op sociale technologie. Onderzoek toont aan dat twee derde van alle ondernemingen van plan is om hun investeringen in sociale technologie de komende twee jaar op te schroeven. Hoewel dus wel veel zakelijke leiders oog hebben voor het potentieel, weten sommigen van hen niet precies waar ze moeten beginnen of hoe het verder moet.  Lees verder ›

Download nu

IT-kosten verlagen met Software Asset Management

IT-kosten verlagen met Software Asset Management

Wat voor invloed heeft IT op de bedrijfskosten? Dit is een van de belangrijke vragen die organisaties zich momenteel stellen. Hoe kan Sortware Asset Management (SAM) hierbij een rol spelen? Software Asset Management helpt een organisatie om grote hoeveelheden data te werven, sorteren, analyseren en te interpreteren. Meer weten hoe u de IT kosten kan verlagen door middel van Software Asset Management? Lees er meer over in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

Patienten- en informatielogistiek in de zorgsector

Patienten- en informatielogistiek in de zorgsector

Nederland krijgt te maken met een sterke vergrijzing. Er zijn grotere groepen ouderen en een langere levensverwachting. Patiënten worden steeds mondiger, eisen een hogere kwaliteit en betere toegankelijkheid. Lees in deze whitepaper over patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector. Hoe kan het toegepast worden en wat is de toekomst?  Lees verder ›

Download nu