Cliëntveiligheid in de Zorgsector

Cliëntveiligheid om valincidenten terug te dringen

Cliëntveiligheid om valincidenten terug te dringen

Cliëntveiligheid is een onderwerp wat steeds vaker naar voren komt in de zorgsector. Het aantal senioren van 65 jaar en ouder dat op de eerste hulp komt, doordat ze zijn gevallen, is aanzienlijk gegroeid. Het merendeel van de ouderen valt in- of om het huis. Verpleeg- en verzorgingshuizen besteden wel aandacht aan cliëntveiligheid, maar vaak is dit nog zonder dat hier het gewenste resultaat uit voortkomt.

De Praktijkcase
Deze praktijkcase beschrijft de situatie bij het Servicecentrum Het Laar. Ook bij het servicecentrum is  het aantal valincidenten toegenomen. Het is erg belangrijk dat er een onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van deze valincidenten. In de praktijkcase komt naar voren hoe een diepgaande analyse naar valincidenten uiteengezet kan worden.

“Één op de dertien cliënten van Het Laar heeft een valincident meegemaakt, waarvan de helft letsel heeft opgelopen.”

Verbanden leggen
Voordat een zorginstelling een concreet actieplan kan opstellen voor cliëntveiligheid, moet er een grondige analyse aan te pas komen. In de analyse moeten zowel de omstandigheden van de valincidenten als de oorzaken in kaart worden gebracht. Op deze manier worden de verbanden zichtbaar en kan er gezocht worden naar een oplossing voor de mogelijke oorzaken.

Download de whitepaper
Download vrijblijvend de praktijkcase over cliëntveiligheid waarin de situatie van Servicecentrum Het Laar uiteengezet wordt. De praktijkcase kan verpleeg- en verzorgingshuizen mogelijkheden geven om het aantal valincidenten terug te dringen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom SecurityZorg bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Security :  Gevaarlijke bijlagen in Office 365 onderscheppen

E-mail beveiliging kan en moet een stap beter. In dit onderzoek van Mimecast werden meer dan 36 miljoen ontvangen e-mails onderzocht bij meer dan 40.000 Office 365 gebruikers. Uit dit uitgebreide onderzoek bleek dat in 0,02% van de e-mails toch nog verdachte bijlagen werden afgeleverd, met onder meer malware. Wat is het gevaar concreet en hoe kunt u dat gevaar voor zijn?

Lees verder

Security :  Informatiebeveiliging is key voor Digitale Overheid

Overheden handelen steeds meer zaken digitaal af. Dit betekent uiteraard dat de informatiebeveiliging op orde moet zijn. In dit artikel beschrijven we de laatste ontwikkelingen op het gebied van security die gemeenten, provincies, het Rijk en uiteraard de burger raken. De Digitale Overheid is een positieve ontwikkeling, maar veiligheid staat voorop; wapen u tegen digitale gevaren met de kennis uit dit artikel.

Lees verder

Zorg :  Data Management, de missende schakel in IoT

Hoe kun je zinvol aan de slag met de tsunami van gegevens die door IoT-apparaten gegenereerd wordt? Hoe moet u uw datamanagement- systemen ontwerpen om gegevens om te zetten in waarde? De schaal en scope van de data die gepaard gaat met IoT vraagt om een nieuwe aanpak. Hierbij wordt geavanceerd gegevensbeheer gecombineerd met de integratie van nieuwe IoT-technologie met meer traditionele systemen in een hybride infrastructuur.

Lees verder

Zorg :  Kwaliteit verbeteren door bedrijfsprocessen te optimaliseren

Als processen goed zijn beschreven en worden gehandhaafd vormen ze het fundament voor een goed bedrijfsresultaat. In het geval van Zorgstroom betekent het de beste zorg. Omdat deze Zeeuwse zorgorganisatie zijn processen zo goed op orde heeft, haalde het als een van de eerste zorginstellingen in Europa en Nederland het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Hoe ze dat lukte leest u in dit interessante referentieverhaal.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.