Het oude intranet was niet meer functioneel. Medewerkers wilde er niet meer mee werken. Het CAK heeft gekozen voor een vernieuwd SharePoint intranet om zo de interne communicatie op pijl te houden. Communicatie is erg belangrijk bij deze organisatie. Lees in deze praktijkcase meer over de keuze voor SharePoint, de adoptie en implementatie, de meerwaarde en toekomstige oplossingen.  Lees verder ›

Download nu
SharePoint intranet voor medewerkerbetrokkenheid

Bij veel organisaties krijgen ICT-afdelingen te maken met grote uitdagingen. Huidige processen mogen niet vastlopen door de introductie van nieuwe technologie. In de de whitepaper wordt een benchmark uiteengezet naar de toekomstbestendigheid van ICT architecturen en datacenters. De whitepaper gaat dieper in op de vraag “Hoe ver zijn organisaties in het opzetten van een wendbare, robuuste en veilige infrastructuur die 24/7 bereikbaar is?” Lees verder ›

Download nu
De toekomstbestendigheid van ICT-architecturen: Een Benchmark

Owned media, earned media en paid media zijn drie verschillende soorten media die alle drie ingezet worden in de ideale communicatiestrategie. Owned media zijn de kanalen waar de organisatie zelf de regie over heeft terwijl earned media de media zijn waarbij anderen de boodschap delen. Paid media is alle ingekochte media. In de ideale communicatiestrategie is een samenspel van media nodig waarbij een verschuiving naar owned media gewenst is. Lees verder ›

Download nu
Owned media vs Earned media vs Paid media

Mobiele apparaten worden steeds populairder in de zakelijke markt. Begonnen als een leuke gadget zijn mobiele apparaten inmiddels doorgegroeid naar apparaten waar medewerkers productief mee kunnen zijn. Naast e-mail en agenda beschikken veel mobiele apparaten inmiddels over zakelijke apps die business intelligence en CRM toepassingen mogelijk maken. Door deze toename in productiviteit van mobiele apparaten nemen ook de kansen voor B2B marketeers toe. Lees verder ›

Download nu
Meer zakelijk gebruik mobiele apparaten zorgt voor kansen B2B marketeer

Ondanks de opkomst van visuele content is geschreven content nog altijd zeer belangrijk. We onderkennen diverse formats van tekstuele content. Denk bijvoorbeeld aan een whitepaper, boek, ebook, blog etc. In deze whitepaper worden niet alleen de verschillen tussen de diverse formats uiteengezet maar ook toegelicht wanneer welk format ideaal is. Lees verder ›

Download nu
Content schrijven: de do’s & dont’s

Bij het organiseren van een webinar komt veel kijken. Ook als er bij het organiseren van een webinar gekozen wordt voor een samenwerking met een full service aanbieder blijft u als kennispartij verantwoordelijk voor de inhoud. Deze checklist helpt organisaties die een webinar organiseren op weg en zorgt dat er geen zaken worden vergeten. Lees verder ›

Download nu
Webinar organiseren: de aandachtspunten

Traditionele marketing verschilt op een belangrijk vlak met contentmarketing. Bij contentmarketing wordt er vanuit de context van de klant gedacht en bij traditionele marketing vanuit de context van een product of dienst. In deze whitepaper wordt een methodiek aangereikt welke het fundament vormt voor het opzetten en uitvoeren van een contentmarketingprogramma. Lees verder ›

Download nu
Het opzetten en uitvoeren van een contentmarketingprogramma

Er wordt veel gesproken over de adviseur van de toekomst, over later. Maar, later is nu en had vroeger al moeten starten. Voor adviseurs en adviesbedrijven is dit een probleem. Wanneer gaat een adviseur nu daadwerkelijk zijn nieuwe rollen aanpakken en invullen? Lees in dit stappenplan meer over de stappen die doorlopen moeten worden voor het invullen van de adviseur van de toekomst. Lees verder ›

Download nu
Adviseurstraject voor vroeger-nu-later in 3 stappen

Wanneer een bedrijf migreert naar de cloud zal met een aantal zaken rekening gehouden moeten worden. Het proces van het aannemen van een cloudomgeving kan al snel 6 tot 9+ maanden duren. Uit de ervaringen van verschillende bedrijven die zijn gemigreerd naar de cloud zijn een aantal do’s en don’ts ontstaan.  Lees verder ›

Download nu
Top 5 aandachtspunten voor Cloud migratie in 2016

DNB heeft uit een thematisch onderzoek naar de integriteitrisicoanalyses geconcludeerd dat dit niet op orde is bij de Nederlandse banken. Ze zetten zich te weinig in om witwassen, corruptie en geldstromen naar terroristen tegen te gaan. Download de presentatie over een set “good practices” met richtlijnen voor een integriteitrisicoanalyse dat de de DNB heeft gepubliceerd.  Lees verder ›

Download nu
Integriteit van banken is niet op orde concludeert DNB

De Super User is een medewerker die als vraagbaak fungeert op het gebied van CRM. Wat doet een super user nog meer, welke kwaliteiten moet een super user bezitten en wie wordt de super user? Klantgericht werken staat ook in verband met de super user. De super user is de spil tussen de organisatie en de IT-afdeling. Lees er meer over de super user op het gebied van CRM in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu
Super User als vraagbaak voor CRM vragen

Customer Experience is veelvoorkomende term in het bedrijfsleven. Tegenwoordig zijn er veel meer kanalen dan een op een klantcontact. Door meer kanalen te gebruiken zet de organisatie niet alleen de klant centraal, maar verbetert de concurrentie positie ook nog eens aanzienlijk. Centraal klantbeeld moet ondergeschikt zijn aan de bedrijfsmatige doelen die naar voren komen bij een CRM investering. Lees verder ›

Download nu
Customer Experience voor een betere klantrelatie

Social business geeft medewerkers de mogelijkheid om op verschillende plekken in de organisatie informatie te delen, nieuwe activiteiten te ontplooien en met elkaar te praten. Toch zien veel bedrijven het nut niet van social business. Door te investeren in de kracht van social, is het mogelijk dat een bedrijf meer voor elkaar krijgt dan een bedrijf die dit niet doet. Social business is effectief samenwerken aan de hand van samenwerkingstools. Meer te weten komen over de voordelen van social business? Lees verder ›

Download nu
Social Business: effectief samenwerken met social

Hybrid IT wordt door veel mensen nog omschreven als een benadering voor IT waarbij een deel lokaal wordt georganiseerd en de rest in de cloud. Dit is echter een te eenvoudige omschrijving aangezien Hybrid IT veel meer is. De whitepaper zal dieper ingaan op 8 punten waar rekening mee gehouden dient te worden bij het in gebruik nemen van Hybrid IT binnen de organisatie. Lees verder ›

Download nu
Hybrid IT: Top 8 aandachtspunten