Communicatiemogelijkheden hebben een effect op het dagelijks leven en alle organisaties ongeacht de achtergrond. Dit heeft niet alleen effect op de wijze waarop mensen contact houden, maar ook op de manier waarop we zaken met elkaar doen. Lees in deze whitepaper de ontwikkelingen van Social Media, klantvertrouwen en maatschappelijke veranderingen. Lees verder ›

Download nu
Social CRM wordt volwassen

Uit persberichten komt naar voren dat vele CRM projecten mislukken. Enige bijstelling is wel op zijn plaats, niet alle projecten mislukken, maar voldoen niet aan de hooggespannen verwachting. CRM is slechts een van de methoden om klanten te werven en te binden. In deze whitepaper worden handvatten aangereikt om CRM een goede kans van slagen te geven.  Lees verder ›

Download nu
Tal van redenen waarom CRM bij u wel slaagt!

Heliview Consultancy heeft in opdracht van en in samenwerking met Ricoh Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het verwerken van inkomende en uitgaande facturen in de top van de Nederlandse zakelijke markt. De doelgroep is representatief vertegenwoordigd voor de gehele top van de Nederlandse zakelijke markt behalve landbouw en visserij. Lees het volledige onderzoek over facturatie binnen de top van de Nederlandse zakelijke markt. Lees verder ›

Download nu
Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Bij het winnen van het vertrouwen van de klant is nog veel verbetering mogelijk. Op dit moment is het winnen van het vertrouwen behoorlijk actueel. Dit is zeker het geval bij servicegerichte organisaties. Deze whitepaper gaat over de 10 punten die het mogelijk maken om het vertrouwen van de klant te winnen. Lees verder ›

Download nu
The role of trust in consumer relationships

Bij veel organisaties staat het voorspellen van het gedrag van klanten en prospects maar ook de interne hoog op de agenda. Een betere retentie, meer omzet, fraudereductie, productievere medewerkers en een grotere winst is voorbehouden voor bedrijven die predictive analytics op orde hebben. In deze whitepaper wordt het onderzoek naar predictive analytics en datamining behandeld. Lees verder ›

Download nu
Predictive Analytics: The Right Tool for Tough Times

Het management en marketing van veel organisaties hebben al enige tijd door dat de klant centraal moet staan om successen op de lange termijn te behalen. Klanten zijn vandaag de dag mondiger en kiezen zelf uit wat ze wel of niet lezen of zien. De whitepaper beschrijft hoe een uplift model bedrijven kan helpen bij het communiceren met de klant. Lees verder ›

Download nu
The Uplift Advantage

In een Governance plan wordt beschreven hoe de SharePoint omgeving wordt beheerd. Daarin worden de rollen, verantwoordelijkheden en regels in vastgelegd. Een goed Governance Plan is essentieel voor het succes van een SharePoint oplossing. Deze whitepaper richt zich hoofdzakelijk op het front end (het business aspect) gedeelte van SharePoint 2010. Lees verder ›

Download nu
SharePoint 2010 Governance Planning

SharePoint 2010 biedt organisaties de mogelijkheid om gestructureerde maar ook ongestructureerde data te beheren en te bedienen. SharePoint 2010 heeft hiervoor Business Intelligence (BI) mogelijkheden. Lees in de whitepaper wat waardevol kan zijn bij het gebruik van Business Intelligence in SharePoint Server 2010. Lees verder ›

Download nu
Business Intelligence in SharePoint 2010

Naast kernbegrippen voor integratie, een asynchroon scenario, een synchroon scenario en het gebruik van een BizTalk webservice worden in deze whitepaper vragen behandeld over onder andere de volgende onderwerpen: Upgraden van BizTalk integration van Dynamics AX 2009, bericht uitwisseling, BizTalk projecten en BizTalk administration. Lees verder ›

Download nu
Using Microsoft BizTalk Server 2010 to exchange documents

Microsoft BizTalk Server (BizTalk) is de juiste tool voor het ontsluiten en koppelen van Microsoft Dynamics AX. Met BizTalk kunnen veel uitdagingen worden opgelost. Lees in de whitepaper aan de hand van een voorbeeld hoe een succesvolle Dynamics AX en BizTalk kan worden behaald. Lees verder ›

Download nu
Handleiding voor een succesvolle integratie

Application Integration Framework (AIF) maakt het voor organisaties mogelijk om Microsoft Dynamics AX te integreren en te communiceren met externe business processen en partners door de uitwisseling in XML. In deze whitepaper worden instructies voor het configureren van Application Integration Framework uiteengezet voor het uitwisselen van data door gebruik te maken van de BizTalk adapter. Lees verder ›

Download nu
Application integration Framework (AIF) BizTalk Adapter

Tegenwoordig hebben veel nutsbedrijven problemen met het verwerken van grote hoeveelheden data die binnenkomen. De reden dat deze enorme hoeveelheid is vrijgekomen is de vooruitgang die de hedendaagse technologie maakt. Lees in deze whitepaper over hoe nutsbedrijven met deze data explosie om zouden moeten gaan en de voordelen die data kan bieden. Lees verder ›

Download nu
Smart Analytics for the Utility Sector

In deze whitepaper staat een implementatie van Smart Grid centraal waarbij ook de veranderingen die plaats gaan vinden aan bod komen. Deze veranderingen zijn: genereren van data, presenteren van informatie, nemen van beslissingen, uitvoeren van werkzaamheden en communicatie met klanten. Lees verder ›

Download nu
The Smart Grid - Where to Start