Bij 50 procent van de onderzochte organisaties is de vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen nog niet goed geregeld. De inzet van HRM-instrumenten op het gebied van performance van personeel is niet veel beter geregeld. Lees in de HRM enquête over de vijf pijlers waar de enquête op gebaseerd is. Lees verder ›

Download nu
Resultaten Nationale HRM enquete

Hoe ga je om met zowel kort als lang verzuim? Vooral bij een personeelsstop (inhuurstop) komt het voor dat een bedrijf zich scherper gaan richten op het verzuimbeleid. Om hier mee om te gaan zou het bedrijf een verzuimspecialist in kunnen zetten. Deze whitepaper geeft diverse tips voor het handelen met verzuim. Lees verder ›

Download nu
Handelen met verzuim

Vaak hoeft er niet meer op het horloge gekeken te worden om een gemeentelijke vraag in te dienen. Het digitale loket is elk uur van de dag geopend en een subsidieaanvraag is dan ook zo gedaan. Bij het Front-Office (het eerste aanspreekpunt voor de burger) zal er niet zo veel veranderen, maar in de Back-Office wel. Door automatisering en digitalisering zal er veel in de werkprocessen veranderen.  Lees verder ›

Download nu
Digitalisering binnen overheden

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Structureren” derde stap is. Het bedrijf streeft bij het identificeren van de processen naar het ontwikkelen van een procesmal (procesarchitectuur). Vaak ontstaat er verwarring binnen een organisatie over welke processen er aanwezig zijn. Er moet duidelijkheid en overeenstemming zijn over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen en het procesmanagement. Download geheel vrijblijvend “Stap 3: Processen Structureren” uit de serie whitepapers waarin de twee bovenstaande stappen uiteengezet worden. Lees verder ›

Download nu
Procesmanagement = procesgericht organiseren!

Proces- en kwaliteitsverbetering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een zorginstelling. Uit de enquête komt naar voren dat veel zorginstellingen de implementatie hiervan nog niet optimaal hebben ingevoerd of opgezet.  Lees verder ›

Download nu
De Nationale Zorg enquete

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Het Format Bepalen” de vierde stap is. In deze vierde stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald. Binnen het format is vastgelegd op welke manier het proces beschreven dient te worden. Het format dient aan te sluiten op de visie van het bedrijf. Download geheel vrijblijvend “Stap 4: Format Bepalen” uit de serie whitepapers. Lees verder ›

Download nu
Stap 4: Format Bepalen

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Toetsen” de achtste stap is. In deze laatste stap komt het toetsen van processen naar voren. Download geheel vrijblijvend “Stap 8: Processen Toetsen” uit de serie whitepapers waarin dieper ingegaan zal worden op de Interne audit. Daarnaast worden de diverse valkuilen van audits besproken. Lees verder ›

Download nu
Stap 8: Processen Toetsen

Klantgericht werken en het verhogen van de kwaliteit van publieksdienstverlening zijn op dit moment zeer actuele onderwerpen bij gemeenten. Een van de belangrijke aspecten hierin is dat van iedere gemeente verwacht wordt dat zij in 2015 een Klant Contact Centrum (KCC) hebben ingericht. Lees gratis de volledige whitepaper over Gemeenten & Publieksdienstverlening waarin de bovenstaande punten uiteen zijn gezet.  Lees verder ›

Download nu
Gemeente en publieksdienstverlening

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Implementeren” de zevende stap is. Nadat de processen (in de vorige stap) zijn beschreven begint het implementeren van de processen. Download geheel vrijblijvend “Stap 7: Processen Implementatie” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de belangrijkste valkuilen besproken. Lees verder ›

Download nu
Stap 7: Processen Implementeren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het opzetten van een projectgroep” de tweede stap is. Het is belangrijk om bij het opzetten van een projectstructuur rekening te houden met een aantal punten. Lees de whitepaper “Stap 2: Opzetten Projectgroep” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Verder zal er dieper in worden gegaan op de valkuilen die kunnen optreden. Lees verder ›

Download nu
Stap 2: Opzetten Projectgroep

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Processen Beschrijven” de zesde stap is. Nadat er een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden, is het tijd voor het beschrijven van het proces. Download geheel vrijblijvend “Stap 6: Processen Modelleren” uit de serie whitepapers waarin per beschrijvingsmanier de voor- en nadelen worden besproken. Daarnaast is ook aandacht voor de verschillende valkuilen. Lees verder ›

Download nu
Stap 6: Processen Modelleren

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het bepalen van de visie” de eerste stap is. Voor het bepalen van de visie is het handig om drie stappen te hanteren welke in deze whitepaper worden behandeld. Lees verder en download geheel vrijblijvend “Stap 1: Visie Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken. Lees verder ›

Download nu
Stap 1: Visie Bepalen

Veel organisaties werken aan de klantgerichtheid om succesvoller te worden. Een goed begin, maar klantgerichtheid is nog steeds een door de leverancier bepaalde koers. De vraag is of de klantgerichtheid echt rekening houdt met de klant? Deze whitepaper gaat dieper in op klantgerichtheid en klantgedreven werken. Lees verder ›

Download nu
De klant is altijd koning

Zelfs het best geïmplementeerde, systeem levert niets op als het management niet stuurt op de strategie. Vaak komt dit doordat de strategie van de organisatie onvoldoende uiteengezet is en onvoldoende is vertaald naar de processen, skills en tools. Deze whitepaper gaat dieper in op de gevaren en strategieën van CRM voor langere termijn. Lees verder ›

Download nu
CRM: Hoezo Strategie?