In deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke ontwikkelingen en trends in 2014. Volgens de schrijvers van de whitepaper zouden deze ontwikkelingen en trends bij iedere directie op de strategische CRM agenda moeten staan. Per trenditem worden ook de mogelijke consequenties en keuzes belicht die een trend heeft voor de CRM strategie en dus ook voor de bedrijfsvoering. Lees verder ›

Download nu
Trendwatchers over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Voor een succesvolle management buy-out is het natuurlijk belangrijk om niet teveel voor de onderneming te betalen en gunstige voorwaarden vast te leggen met de verkoper. Maar voor optimalisatie van de management buy-out is het daarnaast van belang om gunstige voorwaarden te bedingen bij de betrokken investeerder en tot slot een passende bancaire financiering aan te trekken. Lees meer over de drie belangrijke onderdelen bij de management buy-out in de whitepaper. Lees verder ›

Download nu
Management buy-out “3 deals in 1”

Twee vormen van een management buy-out zijn te onderscheiden, namelijk een reactieve en een pro-actieve management buy-out, afhankelijk van wie de regie voert in het proces, de huidige eigenaar van de onderneming of het management. Om een indruk te krijgen hoe deze overnameprocessen in zijn werk gaan, kan het verhelderend werken de belangrijkste stappen door te nemen. U treft hiervoor aparte stappenplannen aan voor de reactieve en de proactieve management buy-out. Lees verder ›

Download nu
Stappenplannen: Reactieve- en pro-actieve management buy-out

Lean manufacturing is een managementfilosofie met het doel het bedrijfsresultaat te verbeteren. Dit doet het door de productie zo slank en efficiënt mogelijk te laten verlopen en zodoende de kosten omlaag te brengen. Hiermee kan maximale waarde voor de klant te gecreëerd worden met zo min mogelijk verspillingen. Deze whitepaper beschrijft de basisbeginselen van Lean en geeft praktische handvatten om de Lean-methode toe te passen in een verbetertraject binnen uw organisatie. Lees verder ›

Download nu
Continu verbeteren met Lean

In economische mindere tijden, maar ook met het oog op de toekomst proberen steeds meer organisaties hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten om bijvoorbeeld kosten te besparen. Lean is er op gericht om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspilling. Deze whitepaper gaat dieper in op Lean, op de methodes en instrumenten en geeft u een aantal praktische handvatten om Lean toe te passen. Lees verder ›

Download nu
Van processen visualiseren naar concrete organisatie verbeteringen

Content marketing is het delen van kennis en kunde. Door op een authentieke manier relevante kennis, kunde en ervaring te delen, ontstaat vertrouwen. De boodschap binnen content marketing activiteiten van de organisatie moet daarvoor wel consistent zijn met de missie, visie en strategie van de organisatie. De bedrijfsstrategie moet vertaald worden naar een communicatiestrategie. Deze vormt de basis voor succesvolle content marketing. Lees verder ›

Download nu
Strategie als Basis voor Content Marketing

Event Driven Marketing (EDM) is een marketingstrategie gebaseerd op een gebeurtenis voor een klant of potentiële klant waardoor hun situatie verandert. Retail organisaties kunnen met hun dienstverlening inspelen op de veranderde situatie bij de klant. Onderzoek toont aan dat de kans groter is dat een klant op het moment van een event kiest voor de dienstverlening. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op de kracht van Event Driven Marketing. Lees verder ›

Download nu
Event Driven Marketing

Op 21 januari vond de tweede PQR-live Talkshow plaats. Tijdens deze talkshow spraken Jerry Rozeman, Chief Technology Officer PQR, en Michael van der Velden, ICT manager bij de MC Groep, over het datacenter van morgen in de zorg. Zo werden hun visies besproken op de healthcare en de beschikbaarheid van data in de zorg. Lees verder ›

Download nu
Het Datacenter van Morgen in de zorg

Er zullen nog vele management buy-outs in de toekomst kunnen plaatsvinden. Koestert u al enige tijd de wens om eigenaar te worden van het bedrijf waar u al jaren een belangrijke positie inneemt? Misschien is management buy-out voor u een goede optie! Deze whitepaper gaat in op de tien belangrijkste mythes met betrekking tot een management buy-out. Lees verder ›

Download nu
Management buy-out

Het kopen van een onderneming zonder ervaring is risicovol. In deze whitepaper worden tien tips besproken die in de loop der tijd als belangrijke succesfactoren naar voren zijn gekomen. Deze tips gaan onder andere in op het doen van een bod, de emoties van de verkoper en het boekenonderzoek. Lees verder en kom meer te weten over de 10 tips voor het kopen van een bedrijf. Lees verder ›

Download nu
Tien succesvolle tips bij het kopen van een organisatie

Het verkopen van een organisatie is geen standaard proces. Zo veranderen organisaties voortdurend en wordt ieder verkoopproces als uniek ervaren. Toch zijn er uit de praktijk een aantal succesfactoren te onderscheiden die voor alle verschillende transactievormen toepasbaar zijn. Worden de tips uit de whitepaper toegepast, dan kunnen problemen in een verkoopproces worden voorkomen en wordt de kans op een daadwerkelijke transactie vergroot. Lees verder ›

Download nu
Tien tips voor een geslaagd verkoopproces

Het verkopen van een onderneming neemt 6 tot 9 maanden in beslag en is een intensief traject. Een goede start en de juiste timing zijn hierbij van groot belang. Lees hierover meer in het stappenplan “Besluit tot verkopen”. In het verkoopproces zelf zijn een aantal belangrijke fasen te onderscheiden. Download hiervoor het stappenplan ”Onderneming verkopen”. Lees verder ›

Download nu
Stappenplannen "Onderneming verkopen"

Voor welke niet-verkopers (consultants en buitendienst technici) in uw organisatie zijn sales mogelijkheden? Om hier achter te komen kunt u een bureau inzetten. Maar hoe kiest u de juiste partij voor dit onderzoek? In dit artikel komen verschillende belangrijke vragen naar voren die belangrijk zijn om te stellen en te onderzoeken. Lees verder over deze specifieke vragen in het artikel. Lees verder ›

Download nu
Voor welke niet-verkopers zijn sales mogelijkheden?

Wat kan de datakwaliteit betekenen voor de organisatie? Hoe up-to-date is uw organisatie? Veel organisaties komen er pas achter dat de gegevens niet up-to-date zijn als ze contact willen zoeken met een (potentiële)klant. Bij een slechte datakwaliteit kunnen er ook veel risico’s optreden. Het kan invloed hebben op de communicatie en soms ook een gemiste kans zijn op verkoop of marketing. Lees in deze whitepaper meer over het belang van goede datakwaliteit. Lees verder ›

Download nu
Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche