HRM

De afkorting HRM staat voor Human Resource Management. Onder HRM kunnen we onder andere personeelsbeleid, personeelszaken en personeelsmanagement. In de rubriek HRM staan alle artikelen die betrekking hebben op de werkzaamheden van mensen in de organisatie.

Uitgelicht: 

De organisatorische kant van Het Nieuwe Werken minstens zo belangrijk

 
De organisatorische kant van Het Nieuwe Werken minstens zo belangrijk gratis downloaden

Door de snelle opkomst van internet en diverse maatschappelijke factoren is Het Nieuwe Werken steeds meer in de belangstelling komen te staan. Nog niet zo lang geleden kende niemand Het Nieuwe Werken maar wel thuiswerken of telewerken. Telewerken werd echter vaak ingegeven door de wens van de medewerker. In deze whitepaper wordt aandacht besteed aan de organisatorische kant die noodzakelijk is voor de invoer van Het Nieuwe Werken.

Lees verder Gratis downloaden
 

Klantgericht ondernemen in de ATP branche

Klantgericht ondernemen in de ATP branche

De klant centraal stellen en succesvol sturing geven aan klantgerichte projecten? Ontbreekt hier alleen de juiste kennis en ervaring? Niet de financiële middelen voor het inhuren van externe krachten? Misschien is een coach iets voor uw organisatie? Gericht aandacht voor klantgericht ondernemen kan resulteren in omzetverhoging en kostenverlaging. Lees meer over dit onderwerp in de whitepaper.

Lees verderGratis downloaden

Hoe is bij bedrijven het strategisch HRM-beleid?

Hoe is bij bedrijven het strategisch  HRM-beleid?

Bij 50 procent van de onderzochte organisaties is de vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen nog niet goed geregeld. De inzet van HRM-instrumenten op het gebied van performance van personeel is niet veel beter geregeld. Lees in de HRM enquête over de vijf pijlers waar de enquête op gebaseerd is.

Lees verderGratis downloaden

Groei naar volwassenheid van Project Portfolio Management

Groei naar volwassenheid van Project Portfolio Management

Hoe kan Project Portfolio Management (PPM) op een gestructureerde wijze en een gebalanceerde aanpak een succes worden? Bij de implementatie van Project Portfolio Management software is een inhoudelijk sterk projectteam nodig. Er is expertise nodig op het gebied van processen, functionaliteit, techniek en ‘change’. In deze whitepaper wordt aandacht geschonken aan besturingsmodellen, processen en trainingen van Project Portfolio Management.

Lees verderGratis downloaden

Vier onmisbare zaken voor adoptie van kennis- en samenwerkingsplatform

Vier onmisbare zaken voor adoptie van kennis- en samenwerkingsplatform

Na de implementatie van een nieuw platform voor effectiever kennisdelen en samenwerken, zijn het de mensen in de organisatie die het moeten gaan gebruiken. Op welke manier kan ervoor worden gezorgd dat het geen ICT aangelegenheid wordt maar dat het ook gaat leven onder de medewerkers? In dit artikel worden vier onmisbare zaken benoemd en behandeld voor het creëren van draagvlak in de organisatie.

Lees verderGratis downloaden